*


Informacje o firmie - kliknij, aby zobaczyć!Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla HYGIEIA Chojnacki sp.j.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

dofinansowanie projektu
PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3, Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.4, Dotacje na kapitał obrotowy

wartość: 284 767,47 zł

Certyfikaty

Dane kontaktowe

HYGIEIA Chojnacki Sp. J.


ul. Dobrego Pasterza 67,
31-416 Kraków

SEKRETARIAT: tel.:(0) 12 379 38 01
e-mail: sekretariat@hygieia.pl

INFOLINIA: tel.:(0) 801 90 30 30

Mapa dojazdu - kliknij, aby zobaczyć!